Voor een BRL SIKB 7800 certificaat opslaginstallaties neemt u contact op met Mosman Installatie & Kunststoftechniek B.V.

Bent u in het bezit van tankinstallaties binnen uw bedrijf? Dan dient u te voldoen aan de actuele wetgeving. Bij mosman Installatie & Kunststoftechniek B.V. bent u daarvoor aan het juiste adres. Voorheen was hiervoor een certificaat met de ‘BRL K903’.  Tegenwoordig heeft het de naam BRL SIKB 7800. Hierin staan belangrijke eisen opgenomen die gehanteerd dienen te worden bij het opbouwen van nieuwe opslaginstallaties. Het certificaat is bedoeld om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen aan zowel de mens als het milieu. Het gaat hierbij voornamelijk om bodem- en (oppervlakte)waterbescherming door het ontstaan van een brand, explosies of lekkages. Wilt u binnenkort een nieuwe opslaginstallatie laten bouwen? Neem dan contact op met mosman en wij helpen u graag verder.

Wat is er veranderd met de overgang van BRL K903 naar BRL SIKB 7800?

De certificaten beschrijven onder meer de eisen die aan tankinstallaties én de installateurs worden gesteld. Dit is altijd in overeenstemming met de actuele techniek. Werkt u met chemicaliën dan voldoen opslag- en doseersystemen van standaard staal of RVS niet. Juist voor deze situaties worden er eisen gesteld, zodat er veilig gewerkt kan worden. Eerder bestond er het BRL K903 certificaat. Andere tijden geven andere eisen en richtlijnen. Daarom is dit certificaat vervangen door BRL SIKB 7800 certificaat. Een groot verschil is dat De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) meer wijzigingen heeft doorgevoerd in de ontwerpversie. Het is nu geheel actueel volgens wetgevingen als Activiteitenregeling en de Regeling bodemkwaliteit. Met het nieuwe BRL SIKB 7800 certificaat weet u dus zeker dat uw tankinstallatie voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Daarbij zijn de eisen voor opslaginstallaties voor chemicaliën duidelijker beschreven. Uiteraard worden de bestaande installaties niet vergeten, hiervoor bestaat de mogelijkheid om een introductie-beoordeling te laten uitvoeren. Zo komt u toch in aanraking van het BRL SIKB 7800 certificaat. Tevens zijn de eisen voor herclassificatie van bovengrondse opslag tankinstallaties verduidelijkt. Voor alle wijzigingen kunt u terecht op onze website: www.mosman.eu.

Waarom kiezen voor een BRL SIKB 7800 certificaat?

Dit certificaat is voornamelijk opgesteld voor standaardisatie. Het geeft algemene regels voor het bouwen van hoogwaardige tankinstallaties en opslaginstallaties, zoals lekbakken, leidingen, tanks en appendages. Het waarborgt de veiligheid op de werkvloer, waarvoor u als bedrijfsvoerder verantwoordelijk bent. Met het BRL SIKB 7800 certificaat bent u verzekerd dat uw personeel, milieu en de omgeving niet worden blootgesteld aan grote risico’s! Wij van mosman Installatie & Kunststoftechniek B.V. helpen u graag verder met de overgang naar nieuwe en veilige oplossingen. Onze installateurs beschikken over de vereiste BRL SIKB 7800 certificering en geven u graag adviezen mee. Hierdoor weet u zeker dat uw installaties ook gaan voldoen aan de actuele wetten en regels. mosman zorgt er dus voor dat de opslaginstallaties binnen uw bedrijf voldoen aan de eisen die er worden gesteld, waarop het SIKB toezicht houdt.
Kortom, houdt u zich bezig met de opslag van chemicaliën of andere schadelijke stoffen? Dan bent u verplicht om een erkende installateur in te schakelen. Opdrachtgevers van mosman kunnen dan ook altijd rekenen op ons vakmanschap inclusief de juiste vaardigheden en certificering.

BRL SIKB 7800 bij mosman Installatie & Kunststoftechniek B.V.

  • Voor opslaginstallaties van chemicaliën en andere schadelijke stoffen
  • Geheel volgens de actuele wetten en regelgeving
  • Bewaakt de veiligheid van mens en milieu
  • mosman beschikt over deskundig én gecertificeerd personeel
  • Helpen u graag met de overgang naar een veilige opslaginstallatie volgens de laatste eisen

Voorkom problemen en kies voor mosman en een BRL SIKB 7800 certificering. Zo weet u zeker dat uw opslaginstallaties veilig zijn voor uw personeel en het milieu! Bekijk onze website voor meer informatie: mosman.eu en neem ten alle tijden contact met ons op.