Vakkundige hulp van een arbeidsdeskundige

In Nederland gelden er een aantal standaard procedures voor arbeidsverzuim en re-integratie op de werkvloer. Bij Proficient zijn wij gespecialiseerd op deze gebieden. We helpen werkgevers en werknemers om zo goed mogelijk door de processen heen te gaan. De arbeidsdeskundige neemt daarbij het voortouw. Als deskundige weet hij of zij het best welke stappen er ondernomen moeten worden. Bij Proficient werkt iedere arbeidsdeskundige volgens een vaste werkwijze. Dit komt de efficiëntie en het werk in het algemeen ten goede. Onze arbeidsdeskundige voert een arbeidsdeskundig onderzoek uit in vier fases:

  • Dossierstudie: voor iedere werknemer is er een dossier beschikbaar. Aan de hand daarvan kan de deskundige zich beter oriënteren en daardoor zal het verdere onderzoek een stuk soepeler verlopen
  • Gesprek met de werkgever: in de tweede fase zal er een gesprek met de werkgever plaatsvinden. Werkgevers kunnen beter inzicht geven in de medewerker als persoon en hoe de situatie is op de werkvloer
  • Gesprek met de werknemer zelf: de derde fase is uiteraard erg belangrijk. Dan gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werknemer zelf om een nog beter beeld te krijgen van de situatie
  • Rapportage: in de laatste fase wordt de rapportage opgesteld. Deze verslaggeving en terugkoppeling is erg belangrijk om iedere partij op de hoogte te stellen van de stand van zaken

Wat zijn de doelen van een arbeidsdeskundige?

Uiteindelijk wordt het onderzoek van een arbeidsdeskundige natuurlijk gedaan om een zo goed mogelijke oplossing te vinden en daarmee het beste resultaat voor alle partijen te bereiken. In de praktijk ligt het natuurlijk wel ingewikkelder dan dat. Er komt erg veel bij kijken om alles in goede banen te leiden. Iedere partij heeft bijvoorbeeld eigen verwachtingen en wensen. Er moeten altijd compromissen gemaakt worden door alle partijen om iedereen tegemoet te kunnen komen. Een arbeidsdeskundige is er wat dat betreft als tussenpersoon zodat alles zo prettig mogelijk verloopt. Idealiter gezien is het de bedoeling dat een werknemer na verzuim weer aan de slag kan bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie. Helaas is dit om verschillende redenen niet altijd mogelijk. Als blijkt dat men niet meer terug kan naar de situatie van voor het verzuim, dan gaat de arbeidsdeskundige op zoek naar andere oplossingen die ook acceptabel zijn. De eerstvolgende stap is om te kijken naar een andere functie onder dezelfde werkgever. In het laatste geval moet er soms gezocht worden naar werk bij een nieuwe werkgever, maar dit wordt natuurlijk het liefst vermeden, omdat dit veel tijd en moeite zou kosten.

Een arbeidsdeskundig onderzoek starten

Voordat er een arbeidsdeskundige aan de slag zou gaan bij uw bedrijf, wordt er natuurlijk eerst altijd vastgesteld of dit echt nodig is. Vanwege de Nederlandse wetgeving is het echter in veel gevallen verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Is er bijvoorbeeld sprake van een jaar arbeidsverzuim, dan wordt de hulp van een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Een onderzoek kan in de meeste gevallen erg snel gestart worden. Nadat u contact opgenomen heeft, neemt de arbeidsdeskundige in een dag contact met u op. Na vijf werkdagen kan de deskundige al op locatie komen om het onderzoek te beginnen. Op die manier kan er zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht worden. In het meest ideale geval kan de werknemer weer in dezelfde functie bij de huidige werknemer aan de slag. Deze oplossing wordt ook wel de re-integratie in het eerste spoor genoemd. Hier wordt uiteraard altijd naar gestreefd. Ook als een werknemer een andere functie onder dezelfde werkgever krijgt, is dit over het algemeen prima. Neem gerust contact op of vraag een offerte aan om meer te weten te komen.