Legionella preventie is belangrijk

Dat legionella preventie een belangrijke zaak is, daar zal iedereen het wel over eens zijn. Men zal er dan ook niet vreemd van opkijken dat het voor bepaalde organisaties en bedrijven verplicht is om ervoor te zorgen dat er in hun gebouw niet een te hoge concentratie van legionellabacteriën kan ontstaan. Een verplichting geldt bijvoorbeeld voor gebouwen met een zorgplicht, zoals verpleeghuizen. Maar ook bij diverse sportgebouwen is het belangrijk, zoals zwembaden of sporthallen. Hier komen immers veel mensen samen en er wordt gebruik gemaakt van de douches. Aangezien de douche een van de gevaarlijkste attributen is als het aankomt op verspreiding van deze bacterie, is het niet verwonderlijk dat juist in die gevallen legionella preventie erg belangrijk is. Raken mensen immers besmet hiermee, dan kunnen er grote problemen ontstaan. Sommige patiënten met een besmetting hebben het geluk dat hun klachten beperkt blijven tot griepachtige verschijnselen. Anderen zijn minder gelukkig, zij krijgen te maken met de zogenaamde veteranenziekte, waarbij een ernstige longontsteking optreedt. Dit kan de dood tot gevolg hebben. Veel aandacht besteden aan legionella preventie is dus zeker geen overbodige luxe of iets waar u op zou moeten en kunnen besparen. Wilt u er zeker van zijn dat u niet ziekte of dood van gebruikers van uw pand op uw geweten heeft, dan is een goed preventieplan echt noodzakelijk.

De aanpak van legionella preventie

Zoals gezegd is het voor sommige beheerders van gebouwen verplicht om een degelijk plan voor legionella preventie te hebben, voor anderen is het niet verplicht, maar zeker wel aan te raden. Hoe ziet een dergelijk plan er nu uit en hoe pakt u het nu aan? Het eerste wat er gedaan zal moeten worden, is het uitvoeren van een risicoanalyse. Hiermee kan ingeschat worden hoe groot de kans is dat er bij u een legionella probleem ontstaat. Aan de hand van de analyse, kan er vervolgens een beheerplan opgesteld worden. Daarin wordt vastgelegd hoe vaak bepaalde onderdelen gereinigd en gecontroleerd dienen te worden en hoe vaak er een monster van het water moet worden genomen. Dit zijn dus de eerste stappen in het kader van legionella preventie. Is het plan eenmaal opgesteld, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat dit goed uitgevoerd wordt. U zorgt voor controle en reiniging van onderdelen op de momenten dat dat moet, zodat de kans op het ontstaan van problemen zo klein mogelijk is. Wordt er de ontdekking gedaan dat de concentratie bacteriën in uw water te hoog is, dan zullen er maatregelen getroffen worden om het water en leidingstelsel weer te reinigen. Op die manier zorgt u voor een goede legionella preventie en voorkomt u dat er iemand ziek kan worden van uw water.

Schakel professionele hulp in

Nu kunt u natuurlijk zelf voor een deel van de legionella preventie zorgen, door zelf de nodige onderdelen schoon te maken en watermonsters te nemen. Maar uiteraard kunt u niet alles zelf doen en soms wilt u dit ook liever niet en laat u het liever aan een specialist over. Een goede specialist op het gebied van legionella preventie is Holland Building Maintenance. Zij kunnen de volgende zaken voor u regelen:

  • het analyseren van de risico’s en het schrijven van het beheerplan
  • zorg dragen voor uitvoering van de beheermaatregelen
  • jaarlijks de keerklep van de drinkwaterinstallatie controleren
  • jaarlijks het boilersediment in uw boiler reinigen
  • watermonsters nemen en analyseren
  • waterleidingen desinfecteren

Alle zaken die er komen kijken bij een goede legionella preventie kan Holland Building Maintenance dus voor u uitvoeren. Daarom zijn zij ook de juiste keus als u een goede specialist op dit gebied zoekt.