Met een privé detective staat u een stuk sterker

U kunt als verantwoordelijke van een bedrijf maar ook als burger een privé detective inhuren. Maar waarom zou u dat doen? Op kevdetectives.be vindt u diverse voorbeelden. Meestal kiest men ervoor als de politie u niet verder kan helpen. Er zijn nu eenmaal diverse zaken waarbij enkel een vermoeden bestaat. De politie kan niet veel meer doen dan interviews afnemen. Daadwerkelijk mensen volgen, ondervragen en overig onderzoek doen is niet aan de orde al was het enkel omdat de politie er geen tijd voor heeft. En dat is waar een privé detective van Kronos Veritas om de hoek komt kijken. Want wij bieden deze service wel aan. en dat kan al snel zijn vruchten afwerpen, zeker als er een rechtszaak boven het hoofd hangt en u er graag alles uit wilt halen wat er in zit. In België zijn er meer bevoegdheden voor de privé detective dan de opsporingsambtenaar, zoals de functie in Nederland heet. Wij helpen in ieder geval zowel bedrijven als burgers die met een vermoeden rondlopen maar niet over de tools beschikken om er zelf onderzoek naar te doen. Dit is dan ook een vak apart dat u het beste aan een privé detective kunt overlaten. Wij zorgen voor bewijs dat waarde heeft voor het juridisch systeem. Het kan dus echt voor de rechter gebruikt worden. Wilt u weten wat een onderzoek door een gerenommeerde detective kan kosten? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. Door het grote verschil tussen diverse zaken moet voor de kosten per zaak gekeken worden naar de inzet en de manuren.

Neem een privé detective in de arm als u iets niet helemaal vertrouwt

Wat zijn zoal de redenen om een privé detective in de arm te nemen? We hebben voor u een verre van complete lijst gemaakt, maar wel een lijst die een goed overzicht biedt van onze mogelijkheden. Voor particulieren kan de hulp van een privé detective aantrekkelijk zijn als er sprake is van bijvoorbeeld:

  • Overspel,
  • Stalking,
  • Seksueel misbruik,
  • Maar ook als u diefstal vermoedt.

Onze zakelijke diensten kunt u in principe indelen in de volgende categorieën

  • Fraude door zowel werknemer als werkgever,
  • Integriteit van de werknemer, kortom: het professionele contact,
  • Fraude in de retail,
  • En zakelijke fraude in al haar voorkomen.

Voor meer informatie over al deze categorieën raden we het u aan om de site te bezoeken. Herkent u uw vermoedens in een punt uit deze opsomming? Dan kan een gesprek met één van onze detectives zijn vruchten afwerpen. De privé detective stelt daarna een plan van aanpak op en zal ook een offerte opstellen zodat u weet wat u qua onkosten mag verwachten. We gaan vervolgens zo snel mogelijk aan de slag want de dader moet immers snel boven tafel komen. Uiteindelijk stellen we een rapport op met daarin een beschrijving van de verrichte activiteiten door de privé detective, de kosten die daarbij gemaakt zijn, de overtuigingsstukken en een origineel gebundeld dossier en een gebundeld kopij voor uw advocaat.

Voor zowel particuliere als zakelijke klanten staan wij klaar om u te helpen

Bel direct met ons bureau, wij staan al sinds eind jaren 90’ voor u klaar om u te beschermen en te helpen. We nodigen u vervolgens graag uit voor een advies- en kennismakingsgesprek. Liever mailen of het contactformulier invullen en opsturen? Ook daar doen we beslist niet moeilijk over. Uiteraard zijn wij wettelijk vergund en werken wij discreet, doelgericht en duidelijk. Daardoor zorgt iedere privé detective van ons kantoor voor een optimaal resultaat en dus het maximale resultaat voor u!