Geboortetrauma aanpakken bij tobeme.nl

To Be Me is de plek waar je terecht kunt voor het aanpakken van een geboortetrauma. Wanneer spreken we eigenlijk van een geboortetrauma en wanneer ontstaat het? Op het moment dat een kindje ter wereld wordt gebracht, dan kunnen er allerlei situaties ontstaan waardoor het kind een trauma oploopt. Een bevalling is een heftig proces en daar krijgt het kind ook iets van mee. Er werd lange tijd gedacht dat het kind van de bevalling niets merkt, maar gelukkig weten we inmiddels dat dit niet het geval is. Een kind kan wel degelijk een geboortetrauma oplopen en dat kan zich vertalen in klachten die zich pas later in het leven manifesteren. Energetisch kan een kind al heel erg veel informatie oppakken. Er zijn een aantal situaties die kunnen zorgen voor een geboortetrauma. Soms kan het kind er moeilijk uitkomen, en moet de moeder worden ingeknipt. Het kindje kan dan lang in een benauwde situatie zitten waardoor het een trauma oploopt. Ook kan de navelstreng van moeder om het halsje van het kind je verstrikt raken. Ook dan kan een geboortetrauma ontstaan. Na de bevalling worden sommige kinderen in de couveuse gelegd. Dat is zeker het geval bij kinderen die veel te vroeg worden geboren. Ook dit zijn situaties die heel erg veel impact kunnen hebben en een geboortetrauma kunnen veroorzaken. De ontreddering die een kind voelt dat bij zijn moeder wordt weggehouden is enorm en het is maar goed dat steeds meer mensen zich bewust zijn van de impact die dat heeft op de emotionele gezondheid van een mens in ontwikkeling. Om een geboortetrauma aan te pakken zul je dan ook moeten uitreiken naar iemand die op een dieper niveau naar emotionele klachten kan kijken. daarvoor ben je bij To Be Me helemaal op het juiste adres. Geboortetrauma kan gevolgen hebben op: 

  • De ontwikkeling van een kind;
  • De manier waarop een kind zich hecht aan anderen;
  • De fysieke en mentale balans van een kind. 

Geboortetrauma; een gevoel van onveiligheid

Als een kind een geboortetrauma heeft opgelopen, dan betekent dit dat het al heel erg vroeg is blootgesteld aan een gevoel van onveiligheid. Dat is heel erg indringend, zeker voor een klein kind. We zien dit gevoel van onveiligheid en de reactie die dit tot stand brengt, terug in verschillende aspecten en gedragingen van het kind met geboortetrauma. Het kind voelt zich onveilig en kan een vermijdende persoonlijkheid ontwikkelen. Dat wil zeggen dat het alles doet om maar niet weer in gevaar te komen. Doordat het kind met het geboortetrauma continue in angst leeft, kan het merkwaardig, en onrustig gedrag gaan vertonen. Omdat de angst van het kind zo diep geworteld is, is het ook niet zo makkelijk om er bij in de buurt te komen. De angst is als het ware verpakt zodat het niet gevoeld hoeft te worden. Daarom vraagt het om zorg en aandacht om geleidelijk dichter bij het trauma te komen. Wanneer we in een klap bij dat gevoel van ontreddering zouden komen, dan zou dat tot grote paniek leiden en dat is geen manier om van een trauma af te komen. Een trauma moet dan ook met grote zorg worden aangepakt.

Langzaam op weg naar genezing

Genezen van een trauma is een weg die men stap voor stap moet zetten. Zeker wanneer het gaat om een trauma dat in een vroeg stadium van het leven is opgelopen. Stap voor stap naar de angst toe, zodat deze doorleeft en verwerkt kan worden, is de manier om met een trauma om te gaan.